Venteliste

Ønsker du at komme i betragtning til at købe et kolonihavehus og leje en have i haveforeningen Solbakken, skal du optages på haveforeningens venteliste. Det sker ved henvendelse i kontortiden mandag mellem 18-19 eller ved kontakt via. mail:
solbakken3000.venteliste@gmail.com

Betingelser for optagelse på ventelisten:

Det koster 300 kr at komme på ventelisten og om året. Som opkræves hvert år i marts med betaling senest 1 april.  Ved manglende betaling ophæves retten til at stå på ventelisten.

Efter betalt ventelistegebyr er du optaget på ventelisten med den dato der er registreret for betalingen, men du er ikke medlem af haveforeningen før du er lejer af en have.

Det er en forudsætning for at leje en have i foreningen, at du har fast og lovlig bopæl og folkeregisteradresse i Helsingør Kommune.

På ventelisten står der pr. 13/05/2024


1. Peter -18

2. Heidi -92

3. Jacob -99

4. Gitte og Bjarne -106

5. Marianne og Birger -136

6. Mohamad -146

7. Martin -154

8. Pia og Carsten -155

9. Kjartan og Caroline -163.

10. John -193

11. Stine -201

12. Ditte -203

13. Karsten -223

14. Annette -232 .

15. Meise -238

16. Hanne -240

17. Irene -244

18 Marc -253

19. Benjamin -257

20. Vivi -261

21. Debbie -264

22.Anders og Ulla -272

23. Bjarne -286

24. Sofie -287

25. Allan -290

26. Mette -293

27. Noah -298

28. Marie Louise -318

29. Karin -331

30. Helle og Kalle -335

31. Rene og Annette -342

32. Isaam-343 .

33. Ahmad -345. .

34. Maria og Inger -350

35. Joan -351

36. Jens -356

37. Tine -361

38. Jimmy -362

39. Josefine -367

40. Martin -370

41. Annette -371

42. Tina -372

43. Jette -383

44. Hanne og Ib -385

45. Birgitte -386

46. Morten -387

47. David og Stella -390

48. Anne Marie -392

49. Karina -394

50. Lisa -395

51. Paw -397

52. Ahmad -398

53. Dorte Kristina -399

54.Hulya -403

55. Lars og Helle- 406

56. Vibeke -407

57. Andreas -410

58.Michael -415

59. Pelle og Selma-416

60.Mikkel og Lidia -418

61.Maria -420

62. Søren- 421

63. Anja -428

64. Julie -429

65. Daniel- 430

66. Lone -432

67.Karolina og Christopher-435

68. Sabrina-436

69. Majken og Anders -439

70. Bodil-440

71. Tina-442

72. Mikkel og Victoria-443

73. Hans-Erik og Heidi- 444

74. Lau -445

75. Marianna -446

76. Ulla og Peter- 449

77. Morten -450

78.Josaphina og R. Johanes -451

79. Mona og Bo-453

80. Helle -454

81. Ingrid -455

82. Mila -456

83. Pia-457

84. Thea og Jesper-458

85. Dorte-459

86. Katrine -460

87. Tobias og Caroline -461


Del siden